20161225_161228_0045.jpg

每天都在洗澡~不知道有人有人跟我一樣喜歡沐浴保養和泡澡呢~

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

S__9658433.jpg

 

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

借傳_127.jpg

 

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

借傳_4474.jpg

 

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

S__8732714.jpg

 

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

借傳_9307.jpg

天啊~今年夏天真是熱的我都快要融化了

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

image.jpeg

POLYNIA面膜出新款搂~

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

image.jpeg

 

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

 

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

S__6938636.jpg

1.JPG

文章標籤

Yui。謝小諭 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()